Оферта

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Будь-яке використання сайту «Tinettoshop», в тому числі, відвідування веб-сайту, перегляд інформації, користування сервісами, здійснюється у відповідності до умов Публічної оферти (далі – «Оферта»), яка включає в себе умови, зазначені нижче, а також умови, зазначені у відповідних розділах (сторінках) веб-сайту «Tinettoshop», серед яких: «Політика конфіденційності», «Оплата та доставка», «Обмін та повернення» та інші.

1.2 Адміністратором «Tinettoshop» - є фізична особа-підприємець Солудчик Л.М., яка є офіційно зареєстрованою, є платником податків та провадить свою діяльність, відповідно до чинного законодавства України.

1.3 Ці Правила поширюються на всіх користувачів і містять принципи реєстрації і користування обліковим записом, функціоналом магазину та інші правила і умови.

1.4 Всі користувачі Магазину можуть отримати доступ до Правил в будь-який момент, натиснувши на посилання «Правила та умови» на сторінці магазину.

1.5 В даному випадку, Публічна оферта є офіційною пропозицією Інтернет-магазину «Tinetto» укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційно, через Інтернет-магазин.

1.6 Договір публічної оферти – є публічним в розумінні та узгодженні із статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за невиконання умов даного договору.

1.7 Дані про Товари в Магазині, їх опис та вартість являють собою пропозицію укладення Договору продажу.

1.8 Товари в Магазині мають індивідуальне позначення. Інтернет-сторінка містить відомості про особливості і властивості Товару, його вартість і матеріал, з якого він виготовлений.

1.9 Натискання в інтернет-магазині «Tinettoshop» на сторінці товарів кнопки «Купити в один клік» та/або на сторінці «Кошик» кнопки «Оформити замовлення», означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), відповідно до вимог чинного українського законодавства, беззастережно прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.10 Договір вважається укладеним із моменту натискання кнопки «Купити в один клік» та «Оформити замовлення» на сторінці «Кошик» і підтвердження його покупки. У разі необхідності, за бажанням покупця, договір може бути оформлений в простій письмовій формі.

1.11«Tinettoshop» здійснює реалізацію і доставку товару по всій території України, крім тимчасового окупованих територій.

1.12 Оформляючи замовлення на сайті, Покупець безумовно погоджується слідувати цим Правилам і підтверджує, що ознайомлений з ними.


2.ТЕРМІНОЛОГІЯ

2.1 Адміністратор «Tinettoshop» -  фізична особа-підприємець Солудчик Л.М, що є власником Сайту та Додатків і визначає порядок їх використання.

Адміністратор виконує функції, пов’язані із організаційно-технічним супроводом пропонування Продукції Продавцем на Сайті / у Додатках та організацією взаємодії Покупця з Продавцем у разі придбання Покупцем Продукції

Картка товару – сторінка Сайту / Додатку, на якій розміщена інформація про Продукцію та умови її придбання.

Кошик – сторінка Сайту / Додатку, на якій зібрано перелік обраної Покупцем Продукції перед оформленням замовлення.

Інтернет-магазин Tinettoshop – веб-сайт в мережі Інтернет ідентифікований веб-адресою https://tinettoshop.com (далі - Сайт) на якjve здійснюється представлення, пропозиція, реалізаціями Продукції, оформлення та відстеження виконання замовлень, обміну відгуками, а також проведення рекламних та маркетингових заходів.

Покупець – будь-яка фізична особа, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), яка має право здійснювати покупки в інтернет-магазині.

Продавець – фізична особа-підприємець Солудчик Л.М., яка є офіційно зареєстрованою та провадить свою діяльність, відповідно до чинного законодавства України.

Продукція (товар) – товари, роботи і послуги, які пропонуються Продавцем та доступні для замовлення Покупцями в інтернет-магазині «Tinettoshop».

Профіль – персональна сторінка Покупця на Сайті / у Додатку, яка містить реєстраційні та контактні дані Покупця, а також інформацію, пов’язану із використанням ним сайту інтернет-магазину «Tinettoshop».

Замовлення - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Персональні дані – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.

Річ належної якості – річ, яка відповідає ознакам збереженності споживчих властивостей і товарного вигляду (відсутність слідів носіння чи іншого використання товару, наявність непошкоджених та належним чином закріплених/прошитих оригінальних бірок та етикеток, відсутність пошкодження оригінального упакування).

Істотний недолік товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (ПРОДАВЦЯ), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: не може бути усунутий; його усунення потребує значних витрат; він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.


3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, УМОВИ ДОГОВОРУ ТА ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

3.1 «Tinettoshop» надає можливість укладення договорів на продаж Товарів за посередництвом мережі Інтернет, а також надає інші послуги, передбачені цими Правилами.

3.2 Умовою для користування Магазином є ознайомлення і прийняття цих Правил.

3.3 Даний Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині «Tinettoshop», в тому числі: добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; обробку і доставку замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору. 

3.4 Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

3.5 Відомості, що надаються Покупцем в процесі замовлення, повинні бути правдивими, актуальними і точними. 

3.6 «Tinettoshop» залишає за собою можливість відмовити у виконанні замовлення, якщо надані відомості будуть неточними і виключають можливість виконання замовлення, зокрема, вручення посилки правильному адресату. Перед тим як відмовити у виконанні замовлення, «Tinettoshop» має зробити спробу зв'язатися з Покупцем, щоб уточнити дані в обсязі, що забезпечує виконання замовлення.

3.7 «Tinettoshop» використовує всі можливі і передбачені відповідними положеннями законодавства технічні та організаційні засоби з метою захисту персональних даних Покупців, в тому числі запобігання отримання і модифікації неуповноваженими особами даних, які вказуються в процесі реєстрації.

3.8 Покупець, який скористався послугами Інтернет-магазину, зобов'язаний: не поширювати і не передавати заборонений законодавством контент; користуватися Інтернет-магазином, не втручаючись і не порушуючи його роботу; не надсилати і не публікувати в Інтернет-магазині комерційну інформацію без спеціального замовлення; дотримуватись вимогу\ Закону України «Про авторське право і суміжні права» та не порушувати права «Tinettoshop» зокрема і в частині використання зображень, графічних елементів, контенту, фотографій моделей, дизайну сайту.

3.9 Покупець/користувач/гість здійснюючи будь-яку діяльність на сайті «Tinettoshop» автоматично погоджуються із даними правилами та окремим пунктом щодо захисту прав інтелектуальної власності та попереджені про відповідальність за порушення таких прав, відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».


4. РЕЄСТРАЦІЯ. ПРОФІЛЬ ПОКУПЦЯ

4.1 Продукція в інтернет-магазині «Tinettoshop» може бути замовлена та придбана тільки для особистого некомерційного використання (споживання).

4.2 Покупцем в інтернет-магазині «Tinettoshop» може бути фізична особа, яка досягла 18-річного віку, володіє повною цивільною дієздатністю.

4.3 Здійснюючи реєстрацію та/або придбання Продукції на Tinettoshop.com, особа засвідчує, що вона:

досягла 18-річного віку, володіє повною цивільною дієздатністю та купуватиме Продукцію виключно для особистого некомерційного використання (споживання);

ознайомлена, беззастережно приймає та погоджується з усіма умовами Угоди користувача та умовами, викладеними у розділах (сторінках) Сайту, Додатку;

ознайомлена, беззастережно приймає та погоджується виконувати усі умови Угоди користувача;

зазначає дані (П.І.Б., мобільний телефон, e-mail тощо), що є правдивими та належать саме їй, або авторизується під власним обліковим записом у соціальній мережі;

погоджується на передачу своїх персональних даних третім особам (в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними), їх обробку, зберігання, передачу і використання з метою та на умовах, визначених Угодою користувача, та засвідчує отримання інформації про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права згідно законодавства, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються її персональні дані.

беззаперечно погоджується на скерування Продавцем (у т.ч. його довіреними особами) та отримання Покупцем товарних чеків та/або фіскальних чеків (у випадку проведення розрахунку Продавцем  із застосуванням реєстратора розрахункових операцій) через будь-які засоби зв’язку у електронному форматі (у т.ч. на електронну адресу, адресу електронної пошти, SMS, Viber, Telegram, WhatsApp, Push-повідомлення, розміщення в Профілі щодо придбаного товару QR-коду або скерування такого вищенаведеними способами Покупцю тощо) за реквізитами, зазначеними у Профілі та/або під час формування замовлення, а також погоджується на отримання фіскальних чеків від сервісів грошових переказів та/або доставки під час здійснення розрахунку за придбаний товар.

При цьому:

у випадку скерування товариних чеків та/або фіскальних чеків (у випадку проведення розрахунку Продавцем із застосуванням реєстратора розрахункових операцій) у електронному форматі (одним або декількома вищевказаними засобами) Покупець беззаперечно визнає факт отримання таких в момент придбання товару (у т.ч. докази скерування зі сторони Продавця є беззаперечними доказами отримання таких Покупцем); у випадку здійснення розрахунку у сервісах грошових переказів та/або доставки Покупець беззаперечно визнає факт отримання відповідного фіскального чеку, котрий формує такий суб’єкт господарювання, в момент здійснення платежу за придбаний товар.

4.4 При користуванні інтернет-магазином «Tinettoshop», Покупець має право використовувати лише ті персональні дані, банківські картки, банківські рахунки, документи, що належать йому на законних підставах (оформлені на його ім’я в установленому законом порядку).

4.5 Дані Покупця, зазначені при реєстрації та/або придбання Продукції на Сайті/у Додатку, зберігаються Адміністратором і можуть відображатися у його Профілі та використовуються Адміністратором та Продавцями в подальшому при здійсненні та/або виконанні замовлень Покупця

4.6 Покупець має право змінювати та доповнювати надані ним дані в Профілі протягом всього строку здійснення покупок.


5. СПОСОБИ ПРОПОНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

5.1 Продукція може пропонуватися в каталозі інтернет-магазину (звичайні пропозиції) та/або в Акціях (особливі пропозиції за моделлю торгівлі flash sales), Новинках, Луках.

5.2 Придбання Продукції в Акціях та розпродажах (Sale) здійснюється на умовах даних Правил, з урахуванням, що умови, на яких Продукція пропонується до придбання, діють протягом обмеженого періоду часу від декількох годин до декількох днів та в обмеженій кількості (за одностороннім рішенням Продавця).

5.3 Акції та розпродажі (Sale) не є рекламними заходами.


6. УМОВИ ПРИДБАННЯ ТА ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1 Оферта Продавця щодо укладення договору купівлі-продажу міститься у Картці товару на Сайті, у якій зазначається інформація про товар, його ціна та характеристики. Шляхом здійснення замовлення товару на Сайті Покупець приймає оферту Продавця та укладає з ним відповідний договір. За погодженням із Адміністратором Продавець може встановлювати для Покупців особливі умови договору купівлі-продажу Продукції. Особливі умови договору купівлі-продажу Продукції, встановлені Продавцем, розміщуються на Сайті в Картці товару на відповідну Продукцію шляхом викладення їх змісту (текстового або іншого опису) або розміщення посилання на джерело, в якому викладений їх зміст. Оформлюючи замовлення на Продукцію, щодо якої на Сайті в Картці товару розміщені особливі умови договору купівлі-продажу, встановлені Продавцем, Покупець засвідчує, що він повністю ознайомлений з такими умовами, та беззаперечно їх приймає. 

6.2 З метою отримання будь-якої необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про Продукцію або Продавця, з будь-яких причин не отриманої на Сайті або у Додатку безпосередньо, Покупець має звернутися до Адміністратора або Продавця. 

6.3 З огляду на особливості відтворення зображень різними технічними пристроями деякі кольори зображення Продукції на сторінках Сайту / Додатків можуть дещо відрізнятися від її кольорів дійсності.

6.4 Реквізити Продавця конкретної Продукції зазначаються в супровідних документах (товарних чеках тощо) на Продукцію або документах, що підтверджують факт передачі Продукції Покупцеві.

6.5 Скерування товарних чеків та/або фіскальних чеків (у випадку проведення розрахунку Продавцем  із застосуванням реєстратора розрахункових операцій) у т.ч. може здійснюватися через будь-які засоби зв’язку у електронному форматі (у т.ч. на електронну адресу, адресу електронної пошти, SMS, Viber, Telegram, WhatsApp, Push-повідомлення, розміщення в Профілі щодо придбаного товару QR-коду або скерування такого вищенаведеними способами Покупцю тощо) за реквізитами, зазначеними у Профілі та/або під час формування замовлення. При цьому, у випадку розрахунку за придбаний товар за допомогою сервісів грошових переказів та/або доставки (у т.ч. післяплатою службі кур’єрської доставки тощо), формування та видача Покупцю фіскальних чеків може здійснюватися суб’єктом господарювання, що здійснює прийняття коштів від Покупця.

 Для здійснення замовлення Покупець має на Сайті

- обрати конкретну Продукцію (натиснути доступні для вибору опції – розмір, колір, кількість тощо),

- додати обрану Продукцію в Кошик (натиснути кнопку «В КОШИК»),

- відправити замовлення Продавцю (натиснути кнопку «Оформити замовлення» в Кошику»). При цьому в залежності від порядку взаємодії Адміністратора та конкретного Продавця, замовлення може направлятися продавцю за посередництвом Адміністратора.

 Здійснюючи замовлення, Покупець підтверджує, що:

- він погоджується та беззастережно приймає усі умови придбання замовленої ним Продукції, викладені в цій Угоді та на сторінках Сайту / Додатків, в тому числі, в Картці товару та на сторінці оформлення замовлення;

- він ознайомився з інформацією про Продукцію, наявністю (відсутністю) преференцій, знижок, особливими умовами оплати та/або доставки, умовами гарантійного обслуговування тощо, отримав її в обсязі, достатньому для здійснення покупки;

- Продукція замовляється ним добросовісно, для цілей особистого некомерційного використання.

6.6 Замовлена Продукція може бути відправлена Покупцю кількома окремими відправленнями залежно від кількості товарів, їх габаритів, груп сумісності, різних Продавців, місця зберігання, доступних способів оплати чи доставки, загальної вартості кошика, інших факторів оптимізації виконання замовлення.

6.7 Кількість і вартість сформованих відправлень, а також вартість доставки кожного з них, відображається у Кошику перед оформленням замовлення Покупцем.

6.8 Після оформлення замовлення Покупцем йому направляється підтвердження з зазначенням номеру замовлення на електронну пошту та/або на номер мобільного телефону та/або зазначається у Профілі та/або здійснюється у інший спосіб, визначений Адміністратором/Продавцем.

6.9 В залежності від умов угоди Продавця з Адміністратором, окремі замовлення можуть перенаправлятися Адміністратором Продавцю без обробки, для надання підтвердження (здійснення уточнень) ним безпосередньо.

6.10 Замовлення є прийнятим до виконання (договір купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем вважається укладеним) після надходження Покупцю підтвердження про прийняття замовлення.

6.11 У разі виявлення неможливості виконання замовлення Покупця Продавець може відхилити замовлення, в тому числі після його підтвердження, направивши Покупцю відповідне повідомлення на електронну пошту та/або на номер мобільного телефону та/або зазначається у Профілі та/або здійснюється у інший спосіб, визначений Адміністратором/Продавцем. В такому випадку права і обов’язки сторін, пов’язані з купівлею-продажем, доставкою і передачею замовленої Продукції Покупцю та її оплатою, припиняються, а оплачена Покупцем вартість Продукції повертається на карту, з якої була проведена оплата.

6.11 Покупець самостійно несе всі ризики, пов’язані із зазначенням в Профілі помилкових контактних даних, контактних даних третіх осіб, передачу номеру та інших даних свого замовлення третім особам, збереження логіна та пароля до свого облікового запису (Профіля) або передачу даних свого Профілю третім особам. Всі дії, здійснені у Профілі та/або з використанням даних Покупця, вважаються Адміністратором діями Покупця та Адміністратор не несе відповідальність за такі дії.

6.12 З моменту прийняття замовлення Покупець має право відмовитися від замовлення або вносити в замовлення зміни (видаляти/додавати в замовлення товари, змінювати характеристику товару (колір, розмір, кількість тощо). Після оплати рахунку видалення товарних позицій із замовлення не допускається.

6.13 Співробітники Інтернет-магазину «Tinettoshop» формують замовлення. Замовлення зі статусом «В ПРОЦЕСІ ОБРОБЛЕННЯ» / «ОБРОБЛЕНІ», сформовані та підтверджені, надсилаються цього ж дня. В тому випадку, якщо Ви зробили замовлення в неділю або святковий день, його відправка зсувається на перший робочий день, наступний за днем оформлення замовлення. 

6.14 У разі відсутності будь-якого товару в Інтернет-магазині, співробітник після узгодження термінів із Покупцем може запропонувати клієнту виготовити аналогічний товар під замовлення.

6.15 В разі відсутності будь-якого товару в Інтернет-магазині «Tinettoshop», співробітник перевіряє наявність по всій мережі та оформляє внутрішнє переміщення після погодження термінів із Покупцем. Якщо товар відсутній по всій мережі, менеджер Інтернет-магазину може запропонувати клієнту заміну відсутнього товару на будь-який інший товар.


7. ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ, ЦІНА, ОПЛАТА ДОСТАВКА

7.1 Замовлення вважається виконаним, а право власності на Продукцію та пов’язані з ним ризики, в тому числі знищення та/або пошкодження Продукції, переходять від Продавця Покупцеві в момент фактичної передачі Покупцеві Продукції, що підтверджується підписом Покупця у відповідному документі, що супроводжує Продукцію накладній (квитанції, реєстрі доставки тощо) та/або документі, передбаченому відповідною службою доставки, що підтверджує передачу товару Покупцю.

7.2 Для отримання замовлення Покупець має пред’явити документ, що посвідчує особу (перелік документів для отримання Продукції може встановлюватися відповідною службою доставки).

7.3 Покупець має право порушити цілісність упаковки Продукції, провести примірку, а також розпорядитися Продукцією в будь-який інший спосіб на власний розсуд лише після її повної оплати, якщо інше не передбачено умовами програми лояльності, учасником якої є Покупець. Дане положення не позбавляє Покупця прав, наданих Законом України «Про захист прав споживачів» щодо повернення Продукції належної і неналежної якості за відповідних умов (Обмін та повернення)

7.4. Ціна Продукції вказується в українській гривні, визначається з урахуванням податкового статусу Продавця і не включає вартість доставки, яка оплачується Покупцем окремо відповідно до обраного способу доставки та активованих програм лояльності.

7.5 Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінювати ціни Продукції, що пропонується до придбання. Якщо інше не зазначено у цій Угоді, зміна ціни не допускається після того, як замовлення було прийняте Продавцем до виконання, а Покупець отримав повідомлення із підтвердженням.

7.6 У разі виявлення зловживання з боку Покупця правами, наданими йому як споживачеві законодавством та цією Угодою (замовлення в обсягах, що перевищують звичайні потреби споживачів, одночасне замовлення партії Продукції, що мають один артикул, але різні розміри / кольори та ін.) або досягнення відсотку скасувань, відмов і повернень Продукції, що перевищує встановлений Адміністратором, Адміністратор (Продавець) має право обмежити допустимі способи оплати для Покупця і вимагати виключно передоплати банківською картою в момент оформлення замовлень та/або Адміністратор має право блокувати Профіль відповідного Покупця до моменту усунення порушень .

7.7 Товар на момент його передачі, а послуга на момент звернення Покупцем з вимогою про її надання, повинні бути повністю оплачені. У разі укладення договору купівлі-продажу з оплатою частинами або в кредит умови оплати та передачі Продукції встановлюються умовами такого договору.

7.8 Способи оплати можуть змінюватися в залежності від досягнених домовленостей між Сторонами, окрім загальних: накладений платіж, інвойс, банківський переказ, розрахунок за допомогою liqpay.

7.9 Доставка здійснюється за допомогою сервісу «Нова пошта» по всій території України за винятком тимчасово окупованих територій.

7.10 Строк та умови доставки визначається відповідною службою доставки в залежності від обраного Покупцем способу доставки. Адміністратор не несе відповідальність за строки та умови доставки та не визначає їх. Орієнтовний строк доставки може вказуватися в Картці товару та/або в Профілі.

7.11 При поверненні Продукції Покупцем вартість доставки поверненню не підлягає незалежно від того, чи підлягатиме поверненню плата за Продукцію.

7.12 Способи доставки можуть змінюватись відповідно до досягнутих між сторонами домовленостей.


8. ГАРАНТІЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1 На Продукцію «Tinetto shop» надається гарантія відповідно до чинного законодавства та сервісної політики Продавця (виробника/виконавця).

8.2 Якщо інший гарантійний строк не вказаний в Картці товару (або у супровідній документації на Продукцію, в розрахунковому документі, у чинному законодавстві України), гарантійний строк на таку Продукцію, визначений Продавцем, становить 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати її отримання.

8.3 Для повернення будь-якого товару незалежно від причин повернення Покупець обов’язково має вкласти в упаковку з товаром, що повертається, заповнену та підписану зі свого боку заяву на повернення, зазначивши в ній найменування та кількість товару, що повертається, а також фактичні причини повернення, а також інші дані визначені Адміністратором/Продавцем.

8.4 Товар, що постачається в індивідуальній упаковці (упаковці виробника), підлягає поверненню у такій упаковці. При відправці така упаковка має бути додатково упакована Покупцем для збереження її цілісності та зовнішнього вигляду.

8.5 Продавець має право відмовити в прийманні товару, якщо при поверненні Покупцем він був запакований неналежним чином, внаслідок чого на індивідуальній упаковці залишилися сліди та/або пошкодження (в тому числі такі, що виникають при транспортуванні: подряпини, зім’ятості, нанесення маркувань, додаткова фіксація скотчем вантажу та/або супровідних документів та ін.) – як товару, товарний вигляд якого не збережений Покупцем.

8.6 Незалежно від виду товару Продавець має право не приймати такий товар, якщо він відправлений на умовах післяплати за доставку. Вартість доставки великогабаритних товарів і товарів вагою понад 5 кг компенсується Покупцю після підтвердження наявності істотних недоліків.

8.7 У разі надсилання Покупцем для повернення товару, що був ним прийнятий раніше і не підлягає поверненню за законодавством або не відповідає номеру замовлення (підмінений), має неповну комплектацію, не має всіх документів, не упакований належним чином, якісний товар має сліди використання чи пошкоджену упаковку, щодо товару пропущений строк для повернення або гарантійний строк (залежно від пред’явленої вимоги Покупця), підстави для повернення товару не підтвердились, повернення товару не приймається, а плата за такий товар не підлягає поверненню.

8.8 Товар належної якості повертається виключно за відсутності ознак використання, в неушкодженій упаковці, у повній комплектації з повним комплектом документів.

8.9 Якщо товар має недоліки, які не є істотними недоліками, після закінчення 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Покупець має право звернутися до Продавця з вимогами, що передбачені чинним законодавством України у разі придбання товару неналежної якості.

8.10 Заміна або повернення товару протягом гарантійного строку здійснюється виключно за умови наявності істотного недоліку, що може бути підтверджений офіційним / авторизованим сервісним центром та доказами наявності такого недоліку під час отримання відповідного товару в сліжубі кур’єрської доставки.

8.11 Вимоги Покупця щодо повернення товару (за наявністю істотних недоліків) з компенсацією його вартості задовольняються за умови вчинення Покупцем усіх дій, необхідних у гарантійному випадку, які викладені у цій Угоді користувача та в розділі «Обмін та Повернення».

8.12 Продавець має право відмовитися від приймання товару, відправленого Покупцем без надання передбачених документів, а також не розглядати заяву Покупця до усунення допущених ним недоліків. В такому випадку датою розірвання договору купівлі-продажу вважатиметься дата усунення Покупцем допущених недоліків (надання необхідних документів тощо).

8.13 Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо буде доведено, що дефекти товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування товаром, умов його зберігання або умов повернення.

8.14 Кошти повертаються Покупцеві після отримання повернутої Продукції, обробки Продавцем належним чином заповненої Покупцем заяви на повернення із доданими документам щодо товару та підтвердження наявності підстав для повернення.

8.15 Детальні умови повернення коштів містяться в розділі інтернет-магазину «Обмін та Повернення».


9 ІНШІ УМОВИ

9.1 «Tinettoshop» залишає за собою абсолютне право без попереднього повідомлення у будь-який час вносити зміни в текст цієї Угоди. Зміни вступають в силу з моменту їх оприлюднення.

9.2 В разі порушення умов цієї Угоди (у тому числі замовлення Продукції для комерційної (підприємницької) діяльності (подальшого продажу)), Покупець повинен відшкодувати Адміністратору (Продавцю) збитки, пов'язані з таким порушенням.

9.3 «Tinettoshop»  залишає за собою право блокувати Покупця (позбавити його можливості замовляти і купувати Продукцію), звертатися з відповідними заявами в правоохоронні органи і передавати їм дані такого Покупця в разі, якщо будь-які дії Покупця, на думку Адміністратора носять ознаки зловживання, шахрайства та/або можуть завдати шкоди інтересам інших покупців і / або третіх осіб та/або блокувати доступ Покупців на Сайт / до Додатків на власний розсуд.

9.4 До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту оплати товару, після оплати договір не може бути розірваний.

9.5 Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.


Наші реквізити

ФОП Солудчик Леся Михайлівна

Інтернет-магазин

м.Львів, вул.І.Виговського, ТВК «Південний», ТЦ «Галичина», 1-й поверх, магазин №43.